You are here

Back to top

Finsk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming (Paperback)

Finsk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming Cover Image
$14.99
Email or call for price.

Description


Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 finske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for gj re det lettere for deg velge hva du vil l re f rst. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordb ker for sl opp ord p et av de to spr kene. Til sammen gj r de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever p alle niv er.

Hvordan brukes denne finske vokabularboken?Usikker p hvor du skal starte? Vi anbefaler at du f rst arbeider deg gjennom kapitlene med verb, adjektiver og fraser i f rste del av boken. Dette vil gi deg et godt grunnlag for videre l ring, og et finsk ordforr d som er tilstrekkelig for enkel kommunikasjon. Ordb kene i andre halvdel av boken kan du bruke n r du har behov for sl opp ord du h rer p gaten, finske ord du nsker vite oversettelsen av, eller bare for l re noen nye ord i alfabetisk rekkef lge.

Noen tanker til slutt: Vokabularb ker har eksistert i rhundrer. Som med's mange ting som har eksistert en stund, er de ikke veldig moderne og kanskje litt kjedelige, men de fungerer vanligvis veldig bra. Sammen med delene med grunnleggende finske ordb ker er denne finske vokabularboken en flott ressurs som vil v re til stor hjelp for deg gjennom hele l ringsprosessen. Den er spesielt nyttig n r du ikke har internett for sl opp ord og uttrykk.

Product Details
ISBN: 9781546865469
ISBN-10: 1546865462
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Publication Date: May 23rd, 2017
Pages: 250
Language: Norwegian